Faglige artikler

Artiklene hører til oppgaver og aktiviteter som har spesielle temaer som er tidkrevende å finne fagstoff om, eller som har faginformasjon knyttet til en lokalitet.

I de kortere oppgavene oppgis faglig bakgrunnsinformasjon i oppgaveteksten. For oppgaver som er mer omfattende, men som har generelle temaer, oppgis relevante begreper og temaer, slik at fagstoffet kan hentes fra lærebøker.

Gea Norvegica Geopark

Gea Norvegica Geopark is the first European Geopark in Scandinavia. It is located in southeastern Norway, in the counties of Vestfold and Telemark.

The Geopark is limited by the administrative areas of the muncipalities Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Nome, Siljan and Larvik

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies